Esperanto ĉe LJR's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Friday, July 18th, 2008

  Time Event
  8:34a
  Intervjuo por la Varsovia Vento (Vilnius, 28/05/2008)

  Нагуглил интервьюшечку для 37-го подкаста "Varsovia Vento", которую дал на конгрессе TEĴA во время банкета у премьер-министра (язык очень комично заплетался от дорогого французского винища, причём не у меня одного).

  Из часовой передачи повыкидывал всё лишнее (то бишь Егороваса, Кейлочку & Элейзера в варшавском трамвае, МакГилла, Петжак и студента Марцина), дабы не кумарили...

  ***********************************************************************************************

  Ekguglis la intervjueton por la 37-a podkasto de "Varsovia Vento", kiun mi donis enkadre del' kongreso de TEĴA dum ĉefministra bankedo (tre komike balbutinte pro multekosta franca vino, interalie ne nur mi).

  El hora elsendo forĵetis ĉion superfluan (do Jegorovas-on, Kejlnjon & Elejzerĉjon en varsovia tramo, McGill-on, Pietrzak-on kaj studenton Marcin-on), por ne ĝenu...

  ***********************************************************************************************

  Muzika intervjuo kun Glebo Malcev pri Piĉismo: wav (75 mb), flac (38.3 mb), ogg Vorbis (5.8 mb), vbr mp3 (10.4 mb).


  << Previous Day 2008/07/18
  [Calendar]
  Next Day >>

About LJ.Rossia.org