a mne norm - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mattekudasai

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 23rd, 2021|10:32 am

mattekudasai

Ти створений щоб жити,
Ти створений літати,
Страх у собі убити
Й скорити небосхил.
Чого іще хотіти?
Чого іще бажати?
Лиш хмари в шмаття рвати
Із кожним змахом крил.

І жити лиш сьогодні
Без завтрашніх іллюзій,
Торкаючись безодні,
Стояти на краю.
Радіючи свободі
Від ворогів і друзів,
Писати в виднокрузі
Історію свою.

З дніх перших існування
Їм відповіді треба.
Поставлене питання
- На кого стороні?
Придушене повстання
І недосяжність неба.
На місці крил у тебе
Два шрами на спині.
Link Read Comments

Reply:
From:
Identity URL: 
имя пользователя:    
Вы должны предварительно войти в LiveJournal.com
 
E-mail для ответов: 
Вы сможете оставлять комментарии, даже если не введете e-mail.
Но вы не сможете получать уведомления об ответах на ваши комментарии!
Внимание: на указанный адрес будет выслано подтверждение.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
Message: