a mne norm - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mattekudasai

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 28th, 2021|01:10 pm

mattekudasai

Ті образи, що утворились
В повільнім танці хмар,
Охоплених вітрами.
Ті образи, що у дитинстві ми собі клялись,
Що пам'ятатимемо їх завжди.
Та не зуміли донести цей цінний дар,
Його згубили ми в дорозі.
На ньому вже давно лишилися сліди
Усіх, крім нас.
Ті образи зринають лиш тоді,
Коли спрямовуємо погляд свій увись.
Лише в той час,
Як хмар танок прекрасний
Захоплює і забира. Колись
Всі пережиті радості в дитинстві.
І відчуваєш все, як в перший раз.
Дарма божилися ми і клялись.
Ті наміри тверді - болючий ляпас,
Жорстока це насм́ішка над мінливості потоком.
Тепер покарані?
Ні, обдаровані
Свободою й мінливістю. Та рік за роком
Ми осягаєм лиш на мить,
Лише на мить ламаєм грати
Щоб знов забути.
Й знов згадати.
Link Read Comments

Reply:
From:
Identity URL: 
имя пользователя:    
Вы должны предварительно войти в LiveJournal.com
 
E-mail для ответов: 
Вы сможете оставлять комментарии, даже если не введете e-mail.
Но вы не сможете получать уведомления об ответах на ваши комментарии!
Внимание: на указанный адрес будет выслано подтверждение.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
Message: