a mne norm - September 9th, 2021 [entries|archive|friends|userinfo]
mattekudasai

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 9th, 2021

[Sep. 9th, 2021|10:08 am]
[Tags|]


Чекаєм вітру
На пустельній дорозі,
Чекаєм подиху вітру в обличчя.
І замість звуків та слів лиш субтитри.
Серце стислось в солодкій знемозі,
Ми чекаєм, а він усе кличе.
Де реальність, де сон - невідомо,
Одне одного впізнати не можем,
Хто з нас хто відрізнити не в силі.
Крики болю, насолоди судоми,
Також різні як ми, також схожі.
Розділяють години і милі
Нас, хоч поруч на вітер чекаєм.
Вітер прийде, і ми зрозумієм,
Що шукаєм,
Й згадаєм усе.
Та сказати, на жаль, не зумієм,
Бо він зірве слова з наших вуст
І змете як уривки паперу з шосе.
Link3 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 9th, 2021 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]