a mne norm - September 23rd, 2021 [entries|archive|friends|userinfo]
mattekudasai

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 23rd, 2021

[Sep. 23rd, 2021|10:32 am]
[Tags|]


Ти створений щоб жити,
Ти створений літати,
Страх у собі убити
Й скорити небосхил.
Чого іще хотіти?
Чого іще бажати?
Лиш хмари в шмаття рвати
Із кожним змахом крил.

І жити лиш сьогодні
Без завтрашніх іллюзій,
Торкаючись безодні,
Стояти на краю.
Радіючи свободі
Від ворогів і друзів,
Писати в виднокрузі
Історію свою.

З дніх перших існування
Їм відповіді треба.
Поставлене питання
- На кого стороні?
Придушене повстання
І недосяжність неба.
На місці крил у тебе
Два шрами на спині.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 23rd, 2021 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]