a mne norm - October 18th, 2021 [entries|archive|friends|userinfo]
mattekudasai

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 18th, 2021

загрипував сьогодні [Oct. 18th, 2021|02:28 pm]
[Current Mood | sick]
[Current Music |Emma Ruth Rundle & Thou - The Helm of Sorrow (Full EP) 2021]

Температура не дуже висока, всього 38, проте страшенна ломота в тілі і знесилення.
Те саме почалось у дружини 5 днів тому, спрогресувало у легкий кашель і сильний головний біль, і трималось до сьогодні. Сьогодні перший день як їй стало легше.

Спробую сьогодні ще допрацювати, все одно я рімоут офісний пацюк, а завтра побачу чи варто іти на сік лів.
Цікаво чи коронапідор? По тест іти якось влом, та і за відсутності серйозніших симптомів лікування буде таке ж, як і з грипом - рясне пиття і жарознижуючі при потребі.
Link17 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 18th, 2021 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]