ringo~okure~c
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Friday, October 23rd, 2015

  Time Event
  5:57p
  Slime King

  Raz vîhodit sliz̧, značit iḑet polnoë okisļenië kiş̌ečnika, a raz tam vşe kislo, to boļezņetvornîm organizmam ņegḑe buḑet žiţ, i oni budut pri p̧ervom ž̧elanii shodiţ v tuaļet. Tak so mnoy i proishodit, iz kiş̌ečnika vîhoḑat vşakië ņie poņatnîë organizmî. Ih opisaţ složno, tak kak eto vşe čto ugodno, ļubogo vida mož̧et bîţ eti štuki. Pri klizm̧eņenii ispîtîvaü ņe mnogo žž̧enië v kiş̌ečniķe, daž̧e bîla paru raz krov̧, no kak vîäsniloş v posļedstvii, vîšla štuka pohožaä na maļeņkuü m̧eduzu, ona ž̧e nazîvaëtşa m̧eduza v viḑe polipa, kotoraä priçepļaëtşa k kiş̌ečniku, soşet vaši horošië eļem̧entî, a vam niç̌ego ņe dostaëtşa. A tak kak urina siļna, to ona um̧erş̌vļaët «m̧eduzu», i ëy prihoditşa s krov̧ü otdiraţşa ot kiş̌ečnika. Tak ž̧e i s drugimi «tovariş̌ami» proishodit, oni ņe mogut žiţ tam pri prim̧eņenii urinî, i vîhoḑat vşe naružu. A prim̧eņaţ proçedurî iz klizm, stoit do ţeh por, poka ņe p̧eŗestaņet voobş̌ë idti sliz̧. Naskoļko eto dolgo, ä ņe znaü.

  Rutracker (320)
  Rutracker (flac)
  YouTube

  Current Music: acid king - coming down from outer space

  << Previous Day 2015/10/23
  [Calendar]
  Next Day >>

About LJ.Rossia.org