Петушок
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 7 most recent journal entries recorded in Петушок's LiveJournal:

  Thursday, October 10th, 2013
  11:55 am
  ко-ко-ко доноров ко-ко-ко
  Новости про Ко-ко-ко:

  ко-ко-ко
  ко-ко-ко
  ко-ко-ко доноров ко-ко-ко

  ко-ко-ко
  водитель, который ко-ко-ко ко-ко-ко дает показания

  ко-ко-ко
  ко-ко-ко
  просто ко-ко-ко

  Ко-ко-ко
  9:25 am
  Новое ко-ко-ко: ко-ко-ко новорожденных или “ко-ко-ко ко-ко-ко”
  Ко-ко-ко детей ничем ко-ко-ко ко-ко-ко ко-ко-ко эксперты
  Ко-ко-ко в журнале “ко-ко-ко этика” (Journal of Medical Ethics) ко-ко-ко новорожденные фактически ко-ко-ко ко-ко-ко и не имеют ко-ко-ко на жизнь. Авторы ко-ко-ко ко-ко-ко родители ко-ко-ко ко-ко-ко умертвить своих детей, если ко-ко-ко ко-ко-ко ко-ко-ко инвалидами.

  Ко-ко-ко далее »
  9:23 am
  22 и 23 ко-ко-ко 2013 в Санкт-Петербурге будет ко-ко-ко ко-ко-ко ко-ко-конференция, ко-ко-ко ко-ко-ко К.С. Льюиса. Ко-ко-ко все желающие. Ко-ко-ко => здесь.
  Wednesday, October 9th, 2013
  5:59 pm
  КО-КО-КО ШАГ КО-КО-КО
  я живу
  ко-ко-ко апостолов, ко-ко-ко
  ко-ко-ко каждый
  абсолютно ко-ко-ко
  ко-ко-ко ко-ко-ко ума
  4:10 pm
  При обыске ко-ко-ко Greenpeace Arctic Sunrise ко-ко-ко обнаружили ко-ко-ко, предположительно, ко-ко-ко наркотиками, ко-ко-ко СКо-ко-ко.
  Ко-ко-ко уверен, что ко-ко-ко ко-ко-ко!
  Там ко-ко-ко непременно должны быть ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко порнография, ко-ко-ко с оскорблением чувств ко-ко-ко и ко-ко-ко Даллеса, ко-ко-ко на папиросной бумаге.
  10:26 am
  Вообще ко-ко-ко это ко-ко-ко - загадившая ко-ко-ко Би-Пи продолжает ко-ко-ко ко-ко-ко с морских буровых ко-ко-ко ко-ко-ко - совсем рядом с Голландией, но голландские ко-ко-ко ко-ко-ко лезут не на них, а на платформу Газпрома, который ко-ко-ко пока не гадил... На ко-ко-ко расположенные ко-ко-ко экологических преступников из Би-Пи зеленые человечки ко-ко-ко ко-ко-ко.
  5:25 am
  Нет у меня ко-ко-ко ко-ко-ко скота подрабинека, ни, ко-ко-ко, ко-ко-ко этого скота ко-ко-ко. И еще ко-ко-ко желания у меня ко-ко-ко, ко-ко-ко желает подрабинеков ко-ко-ко.
About LJ.Rossia.org