Boom Light
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Friday, February 24th, 2006

  Time Event
  6:08p
  къс от изтлял ръкопис
  И тази провинция сложи оръжие,
  И това небе вече е чуждо.
  Императорът трети ден пуши опиум,
  Той е съвсем уморен, уморен и самотен.
  Няма никой. Един е умрял, друг - ослепял, трети - предател...
  Другарите бойни ги няма, остана единствено битката
  За огризките от небето ни, скоро и тях ще ги няма.

  И тази провинция сложи оръжие,
  И девойките носят под сърцата си
  Чуждоземци

  перевод прекрасной Марии [info]virh

  << Previous Day 2006/02/24
  [Calendar]
  Next Day >>

LJ: Nuts & Balls   About LJ.Rossia.org