This is the Camden book of the dead

December 7th, 2005

03:17 pm - Червеният наглфар

Дорогая Маша [info]virh перевела "Красный Нагльфар" на болгарский! Я уже не помню, когда писал стихи в последний раз, а тут вот как.

Червеният наглфар

Когато спусне се тъмата над града,
И скрие Кремъл, Мавзолея и Червения площад,
При Ленин идат седовласи гости,
Безмълвни старци, събиратели на нокти.

Изпълнили дълга си, в орбита излитат
Към доковете, за Русия дар строят:
Живачния цинобър там тъмното пронизва —
Звездният ни крайцер — Червеният Наглфар.

Ще дойде ден, от крановете ще се спусне,
Ще затъмни неистовия слънчев гняв
И с залп Революционен от лазерни оръдия
Космически Октомври ще поздрави света.

И пред огньовете му ще отстъпят ледовете
На Арктида, възкръснала забравена земя —
Руснаци — като ангели с звезди върху крилете
Със злото на тираните вселенските огньове ще кладат.

На борд! Напред! Да тръгваме! Прощавайте, другари!
Че чака ни морето на Титан и музиката Ио,
И антимасовата рефт не плаши екипажа:
На мостика Христос е — втория пилот.
Powered by LJ.Rossia.org