Столетье, лучшее для историка
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Thursday, September 26th, 2013

  Time Event
  9:00a
  К столетию со дня рождения Сергея Граховского

  В свое время Сергей Иванович написал стихотворение специально для тех, кто считает белорусский язык диалектом русского. Попробуйте понять без словаря...

  «Ветразь»

  У выраі ветразь знікае
  За хваляй, нібы на спачын,
  І змора яго не злякае,
  Не спыніць тугой далячынь.

  У змроку зіхоткая здрада
  Завабіць хлуснёй у віры,
  На золку сканае прынада
  І кволы прамень на жвіры.

  Раптоўна згаданыя мроі
  У карунках пяшчотнай тугі
  Павольна знікаюць, як строі,
  У бязважкасці кволай смугі.

  Знікае ўсхвалёваны ветразь:
  З кунегаю пільна сачу,
  Як водар аздобіў паветра,
  І ў бездані знічкі лічу.

  Upd1 Судя по некоторым комментариям, не все правильно поняли смысл стихотворения и смысл поста. Разумеется, различия в лексике не доказывают, а иллюстрируют различие языков. Синтаксис и морфология белорусского языка также отличаются от русских, но об этом нужно писать отдельно и, наверное, не мне, а филологу-профессионалу.

  Upd2 Обсуждение в Фейсбуке.

  Upd3 Ещё обсуждение: http://avva.livejournal.com/2679478.html
  11:49a
  JABBERWOCKY па-беларуску

  Lewis CarrollПераклад Веры БурлакПераклад Макса ШчураПераклад Дзяніса Мускага
  JABBERWOCKYМАРМАЗЯЎР ЖАБАВОКІ ЖАБЛАЦМОКІЯ
  'Twas brillig, and the slithy toves
  Did gyre and gimble in the wabe;
  All mimsy were the borogoves,
  And the mome raths outgrabe.

  "Beware the Jabberwock, my son!
  The jaws that bite, the claws that catch!
  Beware the Jubjub bird, and shun
  The frumious Bandersnatch!"

  He took his vorpal sword in hand:
  Long time the manxome foe he sought—
  So rested he by the Tumtum tree,
  And stood awhile in thought.

  And as in uffish thought he stood,
  The Jabberwock, with eyes of flame,
  Came whiffling through the tulgey wood,
  And burbled as it came!

  One, two! One, two! and through and through
  The vorpal blade went snicker-snack!
  He left it dead, and with its head
  He went galumphing back.

  "And hast thou slain the Jabberwock?
  Come to my arms, my beamish boy!
  O frabjous day! Callooh! Callay!"
  He chortled in his joy.

  'Twas brillig, and the slithy toves
  Did gyre and gimble in the wabe;
  All mimsy were the borogoves,
  And the mome raths outgrabe.
  Брылела… Слюткія джгуркі
  Лацверна свердзілі ў наллі.
  Мурнелі ў мэмзе бабукі
  І снінкі-хатылі.

  «Бяжы ад Мармазяўра, сын:
  Кіпцісты ён, ікласты ён!
  Ён горш, чым птах Дзюбдзюб і чым
  Жахматы Гамазон!»

  Але ў руцэ ўжо двостры меч
  На вусціш ворагу звінеў.
  Герой пад дрэвам Думдум прэч
  Адкінуў сум і неў.

  І пасярод вышэрных мар
  Апёк яго агністы зрок.
  Са свістам з лесу Мармазяўр
  Вылётвае ўпрыскок.

  І — раз! І — раз! І — бах! І — брамс!
  І чыкільжыкнуў двостры меч!
  Аёй! З варожай галавой
  Герой кірзуе прэч!

  «Ты Мармазяўра збіў і сцяў?
  Ідзі ж, дзіця, у мой абдым!
  Салоўная пара! Ура!» —
  Пеў бацька, рады ў дым…

  Брылела… Слюткія джгуркі
  Лацверна свердзілі ў наллі.
  Мурнелі ў мэмзе бабукі
  І снінкі-хатылі.
  Упоўдне рысы барзюкі
  Свярбяху а крыўляху,
  Сычаша птах, і мертвакі
  Ва горбех верашчаху.

  «Хавайся, сыне, Жабавок,
  Звышнедачалавек!
  Час, дабы з піхваў ты валок
  Жлухлівы крывасек!»

  Узяўшы ў пясць вяшчарны меч,
  Ваяр, змяюку зрэўшы,
  Акі Баян, пачаўша цеч
  Размысляю па дрэўцы.

  Се распярэджан ён стаяў,
  А тут не ў знакі — скок!
  З дубровы сам сябе із’яў
  Пачмурны Жабавок!

  Іду на вы! Галоў далоў
  Жалудны меч стрыгаша!
  Страхот гатоў — і стрымгалоў
  Дамоў асілак бяша.

  «Дзе Жабавокі? Убіен?
  Падзі да рук мая!
  О, жарсны дзень! О, гласны дзень!»
  Зрадзіцель успяяў.

  Упоўдне рысы барзюкі
  Свярбяху а крыўляху,
  Сычаша птах, і мертвакі
  Ва горбех верашчаху.
  Ў час верчавання, крыпезу
  Свюлiлi склiбкiя таўкi.
  Ды шкробныя, як баргузы,
  Смыхчалi мамсюкi.

  "Да Жаблацмока не хадзi
  У край жахлiвай даўнiны,
  Каб не сустрэўся Юб'юб злы
  Ды Бандэрцап фрумны."

  Але хлапчук ўзяў ворплы меч
  I ворлага пайшоў шукаць.
  Пад дрэвам тумтумным прысеў,
  Каб манлака чакаць.

  Але нядоўга ён уфеў:
  Паветра, раптам, нехта спёк,
  То вогнiшчам забурбулеў
  Благлiвы Жаблацмок.

  Раз! Два! Раз! Два! Та! Да! Та! Да!
  Жыгжыгае лязом клiнок!
  I галава ў манлака
  Адлётвае у бок!

  "Забiт табою Жаблацмок?!
  Прамень жа, у рук маiх палон!
  О фрабны дзень! О скок! О скок!"-
  З усмешкай харлiць ён!

  Ў час верчавання, крыпезу
  Свюлiлi склiбкiя таўкi
  Ды шкробныя, як баргузы,
  Смыхчалi мамсюкi.

  1:59p
  Пивзавод в начале прошлого века

  Сегодня это выглядит так (к сожалению, отъехать чуть назад нельзя - в кадр влезли фуры).

  << Previous Day 2013/09/26
  [Calendar]
  Next Day >>

My Website   About LJ.Rossia.org