Heretic and proud of it - Еще как можно. И нужно. [entries|archive|friends|userinfo]
alex_moma

[ website | Русская Фабула ]
[ userinfo | ljr userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Еще как можно. И нужно. [Sep. 2nd, 2021|01:39 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/eto_mozhno_nazvat_genotsidom_300_let_nazad_zakonchilas_zhestokaya_okkupatsiya_finlyandii_rossiyei/12076956
LinkLeave a comment