tartaristão celestial's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Sunday, April 21st, 2013

  Time Event
  3:39a


  Current Mood: busy
  Current Music: AMMmusic
  4:03a
  Комитет Охраны Тепла - Kaya (1987)


  Меня одолел ветеран, он говорил о войне, он заставлял жить иначе.
  Стало скучно. Я убил его и съел.
  Я проявил оперативность.

  Current Mood: busy
  Current Music: AMMmusic
  2:46p
  Jacek Kowalski - Wezwanie do krucjaty
  О, какую прелесть нашел
  via [info]tetere


  Seignor, sachiés qui or ne s'en ira
  En cele terre ou Deus fu mors et vis
  Et qui la crois d'outremer ne prendra
  A paines mais ira en paradis.
  Qui a en soi pitié ne remembrance
  Au haut Seignor doit querre sa venjance
  Et delivrer sa terre et son pa?s.

  Wiedzcie, panowie, kto nie ruszy dziś
  Tam, gdzie Bóg poniósł śmierć i z martwych wstał,
  Kogo zamorski nie ozdobi krzyż,
  Tego zapewne też ominie Raj.
  Czyja więc litość w kim jest nieuboga,
  Niechaj rusza, ażeby pomścić Boga,
  Oswobodzić jego ojczysty kraj.

  Gnuśnych i podłych zostanie tu ćma;
  Tych nie obchodzą ni honor, ni Bóg;
  Mówią: 'Cóż pocznie tu małżonka ma,
  Gdzieżbym przyjaciół mych opuścić mógł?!'
  Takich szaleństwo zupełne ośmiela;
  Wszak jednego mamy tu przyjaciela,
  Który za nas Krzyż na Golgotę wlókł.

  Ale młodzieńców huf ruszy na wieść -
  Aby swe życie nieść dla Bożych służb;
  Pójdą młodzieńcy po sławę i cześć,
  Tutaj zostanie zaś jedynie tchórz.
  Ślepym jest - widzę to sam znakomicie -
  Kto dla Boga swoje oszczędza życie;
  Sławy u świata ten nie zyska już.

  Panno Czcigodna, ukoronowana,
  Łaski pełna, prośże za nami Pana,
  A nieszczęście wszelkie ominie nas!

  Current Music: Jacek Kowalski - Wezwanie do krucjaty

  << Previous Day 2013/04/21
  [Calendar]
  Next Day >>

About LJ.Rossia.org