Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержкаПишет мария вирхов ([info]virh)
@ 2013-09-17 19:00:00


Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
Entry tags:преводи, солдат семенов

ще прочета стихотворение
големият поет
многогодишен сътрудник на радио свобода
ем.., не тъй голям като фанайлова например

блаблаблаблаблабла
блабла д`еба

но многогодишен т.е. много повече от сътрудник
и къдей тук поезията
и каква е гоеба разликата
и ако вие бяхте провинциални п*ткострадалци
и по същото дело страдалци гоеба
а сега мамкаму и ефири
смятай кучко радио
свобода ами
хорица

Ще прочета стихотворение, което, надявам се, е угодно за всички:
хомосексуалисти, хомофоби, лезбийки, педофили,
ем.., и на нашето малцинство, лишено от странности и вдъхновение


кой прочте? -ти прочте?
поетъ голям. дай да позная от третата буква

...и нечий шепот покрай целта
върви си на майната
с вашето радио

като например туй
аз