dancend
Recent Entries 
16th-Oct-2013 04:10 am
перевод дорогого delinkuentа стихотворения из книги "жълта поезия", 1994 г.

I am the queen of felo de se
of sands and of the shattered glasses
I have a world of first-born children
and each one has a different father
all the world’s fathers
                I am the queen of foppery
                of yellow froth of the grey drizzle
                I have a clock of a flary frog’s eyes
                and by it I lull my own flesh  
                my own flary flesh
                        I am yester year’s foliage queen
                        of the wet winter and the dry death
                        and once summer arrives I am turning away
                        to watch how quietly flowers the fungus
                        oh how quietly flowers the fungus
 
***
 translation Stanimir Panayotov

вот, собсно, само. по линку открывается книга


13th-Oct-2013 10:42 pm
владимир богомяков на grosnipelikani.net
3rd-Oct-2013 08:07 pm
все 15 из "ушастых золушек стая" павла гольдина на grosnipelikani

на liternet подборка неполна и неаккуратна
17th-Sep-2013 07:00 pm - ще прочета стихотворение
големият поет
многогодишен сътрудник на радио свобода
ем.., не тъй голям като фанайлова например

блаблаблаблаблабла
блабла д`еба

но многогодишен т.е. много повече от сътрудник
и къдей тук поезията
и каква е гоеба разликата
и ако вие бяхте провинциални п*ткострадалци
и по същото дело страдалци гоеба
а сега мамкаму и ефири
смятай кучко радио
свобода ами
хорица

Ще прочета стихотворение, което, надявам се, е угодно за всички:
хомосексуалисти, хомофоби, лезбийки, педофили,
ем.., и на нашето малцинство, лишено от странности и вдъхновение


кой прочте? -ти прочте?
поетъ голям. дай да позная от третата буква

...и нечий шепот покрай целта
върви си на майната
с вашето радио

като например туй
аз
This page was loaded Feb 23rd 2020, 4:31 pm GMT.