dancend
Recent Entries 
17th-Sep-2013 07:00 pm - ще прочета стихотворение
големият поет
многогодишен сътрудник на радио свобода
ем.., не тъй голям като фанайлова например

блаблаблаблаблабла
блабла д`еба

но многогодишен т.е. много повече от сътрудник
и къдей тук поезията
и каква е гоеба разликата
и ако вие бяхте провинциални п*ткострадалци
и по същото дело страдалци гоеба
а сега мамкаму и ефири
смятай кучко радио
свобода ами
хорица

Ще прочета стихотворение, което, надявам се, е угодно за всички:
хомосексуалисти, хомофоби, лезбийки, педофили,
ем.., и на нашето малцинство, лишено от странности и вдъхновение


кой прочте? -ти прочте?
поетъ голям. дай да позная от третата буква

...и нечий шепот покрай целта
върви си на майната
с вашето радио

като например туй
аз
This page was loaded Feb 18th 2020, 7:38 am GMT.