dancend
Recent Entries 
8th-Feb-2006 10:50 am - первый неудавшийся проект кита
Централната станция на всички явления
бъркотия от щепсели, лостове, ръчки:
Насам!
- световете застиват изнежени.
Насам!
- и завъртат се силно и бърже.
"Врътнете - викат,-
светът да се пука.
Защо им е?
С кръв да поливат полята?"
На патоса смея се.
"Дяволът взел ги!
нека поливат,
плюя в лицата!"

Главният склад на възможните лъчове.
Звездите угаснали тука изхвърлят.
Чертежът - вехт,
авторът - скрит -
пръв неуспешен проект за кит.

а оригинал - вот:

Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек.
Вот сюда
- и миры застынут в лени -
вот сюда
- завертятся шибче и круче.
"Крутните,- просят,-
да так, чтоб вымер мир.
Что им?
Кровью поля поливать?"
Смеюсь горячности.
"Шут с ними!
Пусть поливают,
плевать!"

Главный склад всевозможных лучей.
Место выгоревшие звезды кидать.
Ветхий чертеж
- неизвестно чей -
первый неудавшийся проект кита.
This page was loaded Feb 21st 2024, 7:39 pm GMT.