dancend
Recent Entries 
20th-Dec-2006 09:17 pm - плач по кай
мой забравен за бога приятелю
аз сънувах - в корема ти меч
ала меча държеше не ангел
а лихварката с мръсната реч

по стъблото по ралото алено
твоят дъх бе колчан зле скроен
и жената на име октавия
те отвеждаше радостно в плен

ти ме чакай, ще дойда със макове
и отровна целувка в уста
да покрия душата ти ракова
а дългът ти - да плаща света

ето - лампата лъскаво съска
и размътен ликът на страха
се оттегля в яйцето на гъската
боже мили, дано не греша

(1997)
28th-Oct-2006 09:37 pm
и тази зима ще отмине
но тази мършaва земя
не ще множи светото име

не ще задиша нервен смях
над лъскавата шепа прах
коляното гнои превито

не ще кълнат в любов очите
че огледалото пробито
не ще го трогне ни молитва
и отрезвял горкият звяр
сега едничка жедна твар
едвам потръпва със копито

и тази зима се разплита
ледът се зъби от стрехите
ах той е хитър
той е хидра
прорасла в змей хилядоглав

мадам, синът ви пак убит е
3rd-Oct-2006 07:43 pm - снюсь
купа глина
черен явор
огнен ръг

ке се роди
бела крава
среброхврък

кой я бара
бели хали
ке бере

сал джигеря
му душманин
ке оре

(така орисниците разпознават
невръстния вагабонд)


шесть лет назад
называется - "снюсь"
16th-Sep-2006 03:00 pm - лула апфелбаум
аз съм ашам вохрив горчив венец превъзпитаната риба издокараната мигла на полузнанието прислонила жарките си осми в гърдите на разлюления отпред, разпиления отвътре и бодрата точка космос от изток звезда насъщна, от небето се сипят ангели, да! - подръж за миг този ангел в пръстта и още половин крепостен селянин навътре във мен на кървава война отива и оплаква участта си заровил полулице в полушъпа пластилинът узрява под моите стъпки и само една кукувица с ръждиви пера за миг съзира накъде вървя със никого не бива да деля участие в задъгъла в пустинята отрасла с болни думи със колена на изнемогнали от сласт моми девети в трети по постната по ямболски трева траурно белее любовта разтапя се във шушнещия тропот на всеки пясък в огледалния часовник колба и всяко мое трескаво парче месо след миг готово е да се разцепи в буря защото аз съм смурна никомея кралицата вдовица струящата сълза във полусън и преживявам левия си бряг отвън сонм стриди и козлици равномерно ми припяват звънът на вятърът в тръстиките е моята награда и ято присмехулници са вярната ми стража пред щипците на ангелите зли бодливи душеяди и орли додето лягам да поспя за още век под поокаляна след бурния следобед стенна палма откършила врата към океана панорама и в дъното на чашата ми с чай замислено се полюляват две абсолютно еднакви крилца сърчица
16th-Sep-2006 02:47 pm
разплакан дявол нежни думи срича
водачът на кервани днес умира
жена му вие във краката на камилите
синът му още малък - не разбира
и ято лешояди точат клюнове
в нащърбеното било на атлас
човек безжалостен и непристъпен
със две ръце на име - чест и власт -
но днес умира под финиковите сенки
и жадно пясъкът душата му изпива
и всяко зрънце жълто
като сълза прозвънва
смразено вмиг от адовият хлад

а кучето му плаче край реката
от зъбите му капе ситна пяна
синът му се подмокря и заспива
жената хленчи, но му сменя пелените
една камила дъвчи синя риза
на дявола недей да имаш вяра
пустинята съвсем се отегчава
от занаята си да заличава извори
28th-Aug-2006 01:15 am - първа кръв
луцифер вече пропъжда нощта
гърчи постеля
колкото бързо кънти ми кръвта
някой ме стреля

слюнката люта оловно блести
впива в очите ми диви очи
все едно вятърът обруч свисти

луцифер пее

колкото бързо кръвта ми кънти
толкова бързо изтича шурти
аз съм последен след мен
плисва неделя
15th-Feb-2006 12:34 pm - а я вот все таки горжусь этим!
очи окови


очите на червеното изчадие
изтръгнато от своите артерии
в олово потопени и в оцет
настръхнали електроеуглени
прохрускани от червей огризвач
вторачени в червената ти котка
похрускващо протира си ноктите
отхрачва кратко снопче сива козина
и тъй замира в лакътя ти впита
очите на червеното бездумие
прогризват в теб блестящи лабиринтини
в които постепенно се надвиват
червени гарвали с крила от план
очите им от закалени перли
нозе в окови
клюнове във прах
и сумрачва над тебе запълзява
гърмяща чернокрила пеперуда
която като малка какавида се сънувала
в сърцето на змия

(1997)
This page was loaded Apr 5th 2020, 11:38 pm GMT.