dancend
Recent Entries 
14th-Oct-2006 02:11 am - ЗАКЛИНАНИЕ
черна пластмаса
жълто стъкло
червена чиния
с изтекло месо
късна вечеря
гости дошло
служи за маса
потното легло
съновидя танци
слънчесъщества
златни хвърлят гланци
неживи вещества.
светът е разпънат
и лети навън
авалон отстъпен
вижда ни се крит
по- нататък кипър,
а зад него родос,
дето криви кълки
бронзовият колос.

"стига си се мъчил-
-викам на руснака,-
край морето тръгвай
дето искам аз
в център средземите
водния лазур
трябва да насели
родния народ.
москва ще оставим
нека да изгние
сред проклетите
угрски блата!"

1.07.00.
К.Михайлов. Тюмень.
This page was loaded Feb 18th 2020, 6:51 am GMT.